ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจ้างเหมาปรับปรุงภูมิทัศน์และก่อสร้างทางระบายน้ำ คสล. บริเวณด้านหน้าหนองแวง หมู่ที่ 10

   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจ้างเหมาปรับปรุงภูมิทัศน์และก่อสร้างทางระบายน้ำ คสล. บริเวณด้านหน้าหนองแวง หมู่ที่ 10