ประกาศราคากลางงานก่อสร้าง โครงการจ้างเหมาปรับปรุงภูมิทัศน์และก่อสร้างทางระบายน้ำ คสล. บริเวณด้านหน้าหนองแวง หมู่ที่ 10

   ประกาศราคากลางงานก่อสร้าง โครงการจ้างเหมาปรับปรุงภูมิทัศน์และก่อสร้างทางระบายน้ำ คสล. บริเวณด้านหน้าหนองแวง หมู่ที่ 10