ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมถนนดินลูกรัง(สายนานายพีระถึงนาแม่ราตรี) หมู่ที่ 10 ตำบลไชยวาน อำเภอไชยวาน จังหวัดอุดรธานี

   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมถนนดินลูกรัง(สายนานายพีระถึงนาแม่ราตรี) หมู่ที่ 10 ตำบลไชยวาน อำเภอไชยวาน จังหวัดอุดรธานี