ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมถนนดินลูกรัง(สายรอบหนองสาธารณะหนองแซง-บ่อแก้ว) หมู่ที่ 14 ตำบลไชยวาน อำเภอไชยวาน จังหวัดอุดรธานี

   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมถนนดินลูกรัง(สายรอบหนองสาธารณะหนองแซง-บ่อแก้ว) หมู่ที่ 14 ตำบลไชยวาน อำเภอไชยวาน จังหวัดอุดรธานี