ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนดินลูกรัง สายนานายพีระถึงนาแม่ราตรีหมู่ที่ 10 ตำบลไชยวาน อำเภอไชยวาน จังหวัดอุดรธานี

   ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนดินลูกรัง สายนานายพีระถึงนาแม่ราตรีหมู่ที่ 10 ตำบลไชยวาน อำเภอไชยวาน จังหวัดอุดรธานี