ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมดินลูกรัง(สายสี่แยกวัดป่านาบุญถึงหน้าเทศบาล) ม.16 ตำบลไชยวาน อำเภอไชยวาน จังหวัดอุโรธา

   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมดินลูกรัง(สายสี่แยกวัดป่านาบุญถึงหน้าเทศบาล) ม.16 ตำบลไชยวาน อำเภอไชยวาน จังหวัดอุดรธานี