ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 5 ต.ไชยวาน อ.ไชยวาน จ.อุดรธานี

   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 5 ต.ไชยวาน อ.ไชยวาน จ.อุดรธานี