ประกาศผู้ชนะราคาการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อ ซื้อรถบรรทุกติดตั้งเครนไฮดรอลิกค์พร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้า จำนวน 1 คันด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

   ประกาศผู้ชนะราคาการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อ ซื้อรถบรรทุกติดตั้งเครนไฮดรอลิกค์พร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้า จำนวน 1 คันด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์