ประกาศแผนการจัดซื้อรถบรรทุกติดตั้งเครนไฮดรอลิกค์พร้อมกระเช้าไฟฟ้า ประจำปี 2563

   ประกาศแผนการจัดซื้อรถบรรทุกติดตั้งเครนไฮดรอลิกค์พร้อมกระเช้าไฟฟ้า ประจำปี 2563