ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เก้าอี้เลี้ยงขาคาดเอ จำนวน 30 ตัวและโต๊ะพับพลาสติกไฟเบอร์สีขาว จำนวน 10 ตัว ตำบลไชยวาน อำเภอไชยวาน จังหวัดอุดรธานี

   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เก้าอี้เลี้ยงขาคาดเอ จำนวน 30 ตัวและโต๊ะพับพลาสติกไฟเบอร์สีขาว จำนวน 10 ตัว ตำบลไชยวาน อำเภอไชยวาน จังหวัดอุดรธานี