ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซม ถนน คสล(สายรอบหมู่บ้าน) ม.4 ตำบลไชยวาน อำเภอไชยวาน จังหวัดอุดรธานี

   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซม ถนน คสล(สายรอบหมู่บ้าน) ม.4 ตำบลไชยวาน อำเภอไชยวาน จังหวัดอุดรธานี