แสดง # 
ชื่อ วันเผยแพร่ ฮิต
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การประกวดราคาซื้อ ซื้อรถบรรทุกติดตั้งเประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การประกวดราคาซื้อ ซื้อรถบรรทุกติดตั้งเครนไฮโดลิกค์ครนไฮโดลิกค์ 21 มกราคม 2564 7
ประกาศ การประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งรถบรรทุกติดตั้งเครนไฮดรอลิกค์พร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้า ด้วยวิธี ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกศ์ (e-bidding) 07 มกราคม 2564 10
ประกาศราคากลางและร่างTORการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถบรรทุกติดตั้งเครนไฮดรอลิคพร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้า) 07 มกราคม 2564 12
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน 24 ธันวาคม 2563 14
ประกาศราคากลางและร่างTOR การจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน 24 ธันวาคม 2563 18
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2564 25 พฤศจิกายน 2563 29
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมถนนดินลูกรัง(สายทุ่งแหลมถึงหนองอิหน่อม) หมู่ที่ 15 ตำบลไชยวาน อำเภอไชยวาน จังหวัดอุดรธานี 08 กันยายน 2563 61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมถนนดินลูกรัง(สายนานายพีระถึงนาแม่ราตรี) หมู่ที่ 10 ตำบลไชยวาน อำเภอไชยวาน จังหวัดอุดรธานี 08 กันยายน 2563 45
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมถนนดินลูกรัง(สายรอบหนองสาธารณะหนองแซง-บ่อแก้ว) หมู่ที่ 14 ตำบลไชยวาน อำเภอไชยวาน จังหวัดอุดรธานี 08 กันยายน 2563 39
ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนดินลูกรัง สายรอบหนองสาธารณะหนองแซง-บ่อแก้ว หมู่ที่ 14 ตำบลไชยวาน อำเภอไชยวาน จังหวัดอุดรธานี 08 กันยายน 2563 38
ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนดินลูกรัง สายนานายพีระถึงนาแม่ราตรีหมู่ที่ 10 ตำบลไชยวาน อำเภอไชยวาน จังหวัดอุดรธานี 08 กันยายน 2563 50
ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนดินลูกรังสายทุ่งแหลมถึงหนองอิหน่อม หมู่ที่ 15 ตำบลไชยวาน อำเภอไชยวาน จังหวัดอุดรธานี 08 กันยายน 2563 42
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมดินลูกรัง(สายนาพ่อสงวนถึงหนองไผ่) ม.10 ตำบลไชยวาน อำเภอไชยวาน จังหวัดอุดรธานี 27 สิงหาคม 2563 53
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมดินลูกรัง(สายสี่แยกวัดป่านาบุญถึงหน้าเทศบาล) ม.16 ตำบลไชยวาน อำเภอไชยวาน จังหวัดอุโรธา 27 สิงหาคม 2563 47
ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนดินลูกรัง (สายสี่แยกวัดป่านาบุญถึงหน้าเทศบาล) ม.16 ตำบลไชยวาน อำเภอไชยวาน จังหวัดอุดรธานี 27 สิงหาคม 2563 45
ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนดินลูกรัง (สายนาพ่อสงวนถึงหนองไผ่) ม.10 ตำบลไชยวาน อำเภอไชยวาน จังหวัดอุดรธานี 27 สิงหาคม 2563 40
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาก่อสร้างคันทาง คสล.(สายจากหน้าวัดศรีชมชื่นถึงหน้าโรงเรียนหนองแซง) หมู่ 4 ตำบลไชยวาน อำเภอไชยวาน จังหวัดอุดรธานี 21 สิงหาคม 2563 29
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาก่อสร้างรั้ว คสล.หน้าสำนักงานเทศบาลตำบลหนองแวงแก้มหอม หมู่ 10 ตำบลไชยวาน อำเภอไชยวาน จังหวัดอุดรธานี 21 สิงหาคม 2563 31
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างคันทาง คสล.(สายจากหน้าวัดศรีชทชื่นถึงหน้าโรงเรียนหนองแซง) หมู่ 4 ตำบลไชยวาน อำเภอไชยวาน จังหวัดอุดรธานี 21 สิงหาคม 2563 30
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างรั้ว คสล.หน้าสำนักงานเทศบาลตำบลหนองแวงแก้มหอม หมู่ 10 ตำบลไชยวาน อำเภอไชยวาน จังหวัดอุดรธานี 21 สิงหาคม 2563 33
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. หมู่ 4 ต.ไชยวาน อ.ไชยวาน จ.อุดรธานี 22 กรกฎาคม 2563 54
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 5 ต.ไชยวาน อ.ไชยวาน จ.อุดรธานี 22 กรกฎาคม 2563 51
ประกาศราคากลางงานก่อสร้างถนน คสล.หมู่ 5 ต.ไชยวาน อ.ไชยวาน จ.อุดรธานี 22 กรกฎาคม 2563 58
ประกาศราคากลางงานก่อสร้างทางระบายน้ำ คสล.หมู่ 4 ต.ไชยวาน อ.ไชยวาน จ.อุดรธานี 22 กรกฎาคม 2563 48
ประกาศผู้ชนะราคาการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อ ซื้อรถบรรทุกติดตั้งเครนไฮดรอลิกค์พร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้า จำนวน 1 คันด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 10 มิถุนายน 2563 56
เอกสารประกาศราคาซื้อด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ 26 พฤษภาคม 2563 59
ประกาศราคาซื้อด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ 26 พฤษภาคม 2563 60
ประกาศราคากลางครุภัณฑ์ยานพาหนะ 26 พฤษภาคม 2563 68
ประกาศแผนการจัดซื้อรถบรรทุกติดตั้งเครนไฮดรอลิกค์พร้อมกระเช้าไฟฟ้า ประจำปี 2563 27 เมษายน 2563 66
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เก้าอี้เลี้ยงขาคาดเอ จำนวน 30 ตัวและโต๊ะพับพลาสติกไฟเบอร์สีขาว จำนวน 10 ตัว ตำบลไชยวาน อำเภอไชยวาน จังหวัดอุดรธานี 26 มีนาคม 2563 101