แสดง # 
ชื่อ วันเผยแพร่ ฮิต
ประกาศการผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้างงานก่อสร้างถนน คสล. (สายหลังโรงเรียนหนองแซงไปดงกล้วยน้อย) หมู่ที่4 ต.ไชยวาน อ.ไชยวาน จ.อุดรธานี 18 มิถุนายน 2564 1
ประกาศการราคากลางจัดซื้อจัดจ้างงานก่อสร้างถนน คสล. (สายหลังโรงเรียนหนองแซงไปดงกล้วยน้อย) หมู่ที่4 ต.ไชยวาน อ.ไชยวาน จ.อุดรธานี 18 มิถุนายน 2564 1
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างถนน คสล. (สายคุ้มนาเจริญ) หมู่ที่ 14 อ.ไชยวาน จ.อุดรธานี 16 มิถุนายน 2564 1
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างถนน คสล. (สายบ้านคำยางไปบ้านหนองแวง) หมู่ที่ 6 อ.ไชยวาน จ.อุดรธานี 16 มิถุนายน 2564 2
ประกาศราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างถนน คสล. (สายคุ้มนาเจริญ) หมู่ที่ 14 อ.ไชยวาน จ.อุดรธานี 16 มิถุนายน 2564 2
ประกาศราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างถนน คสล. (สายบ้านคำยางไปบ้านหนองแวง) หมู่ที่ 6 อ.ไชยวาน จ.อุดรธานี 16 มิถุนายน 2564 2
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจ้างเหมาปรับปรุงภูมิทัศน์และก่อสร้างทางระบายน้ำ คสล. บริเวณด้านหน้าหนองแวง หมู่ที่ 10 21 เมษายน 2564 25
ประกาศราคากลางงานก่อสร้าง โครงการจ้างเหมาปรับปรุงภูมิทัศน์และก่อสร้างทางระบายน้ำ คสล. บริเวณด้านหน้าหนองแวง หมู่ที่ 10 21 เมษายน 2564 21
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา งบอุดหนุนเฉพาะกิจประจำปี 2564 31 มีนาคม 2564 22
ประกาศงานจัดซื้อวัสดุและอุปกรณ์ก่อสร้าง โครงการก่อสร้างสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา งบอุดหนุนเฉพาะกิจประจำปี 2564 31 มีนาคม 2564 26
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาก่อสร้างทางระบายน้ำ คสล.(สายจากบ้านนายธีระพงษ์ สีพะนาม ถึงทางโค้งหนองเม็ก) หมู่ที่ 10 19 มีนาคม 2564 28
ประกาศราคากลางโครงการจ้างเหมาก่อสร้างทางระบายน้ำ คสล.(สายจากบ้านนายธีระพงษ์ สีพะนาม ถึงทางโค้งหนองเม็ก) หมู่ที่ 10 19 มีนาคม 2564 22
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างทางระบายน้ำ คสล. (สายจากบ้านนายพิชิต กล้าหาญ ถึงบ้านพ่ออินทร์ พะวังคาม) 10 มีนาคม 2564 24
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างทางระบายน้ำ คสล. สายจากบ้านนายพิชิต กล้าหาญ ถึงบ้านพ่ออินทร์ พะวังคาม หมู่ที่ 5 08 มีนาคม 2564 23
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การประกวดราคาซื้อ ซื้อรถบรรทุกติดตั้งเประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การประกวดราคาซื้อ ซื้อรถบรรทุกติดตั้งเครนไฮโดลิกค์ครนไฮโดลิกค์ 21 มกราคม 2564 53
ประกาศ การประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งรถบรรทุกติดตั้งเครนไฮดรอลิกค์พร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้า ด้วยวิธี ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกศ์ (e-bidding) 07 มกราคม 2564 63
ประกาศราคากลางและร่างTORการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถบรรทุกติดตั้งเครนไฮดรอลิคพร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้า) 07 มกราคม 2564 72
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน 24 ธันวาคม 2563 73
ประกาศราคากลางและร่างTOR การจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน 24 ธันวาคม 2563 63
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2564 25 พฤศจิกายน 2563 94
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมถนนดินลูกรัง(สายทุ่งแหลมถึงหนองอิหน่อม) หมู่ที่ 15 ตำบลไชยวาน อำเภอไชยวาน จังหวัดอุดรธานี 08 กันยายน 2563 111
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมถนนดินลูกรัง(สายนานายพีระถึงนาแม่ราตรี) หมู่ที่ 10 ตำบลไชยวาน อำเภอไชยวาน จังหวัดอุดรธานี 08 กันยายน 2563 96
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมถนนดินลูกรัง(สายรอบหนองสาธารณะหนองแซง-บ่อแก้ว) หมู่ที่ 14 ตำบลไชยวาน อำเภอไชยวาน จังหวัดอุดรธานี 08 กันยายน 2563 90
ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนดินลูกรัง สายรอบหนองสาธารณะหนองแซง-บ่อแก้ว หมู่ที่ 14 ตำบลไชยวาน อำเภอไชยวาน จังหวัดอุดรธานี 08 กันยายน 2563 85
ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนดินลูกรัง สายนานายพีระถึงนาแม่ราตรีหมู่ที่ 10 ตำบลไชยวาน อำเภอไชยวาน จังหวัดอุดรธานี 08 กันยายน 2563 108
ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนดินลูกรังสายทุ่งแหลมถึงหนองอิหน่อม หมู่ที่ 15 ตำบลไชยวาน อำเภอไชยวาน จังหวัดอุดรธานี 08 กันยายน 2563 88
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมดินลูกรัง(สายนาพ่อสงวนถึงหนองไผ่) ม.10 ตำบลไชยวาน อำเภอไชยวาน จังหวัดอุดรธานี 27 สิงหาคม 2563 96
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมดินลูกรัง(สายสี่แยกวัดป่านาบุญถึงหน้าเทศบาล) ม.16 ตำบลไชยวาน อำเภอไชยวาน จังหวัดอุโรธา 27 สิงหาคม 2563 90
ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนดินลูกรัง (สายสี่แยกวัดป่านาบุญถึงหน้าเทศบาล) ม.16 ตำบลไชยวาน อำเภอไชยวาน จังหวัดอุดรธานี 27 สิงหาคม 2563 116
ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนดินลูกรัง (สายนาพ่อสงวนถึงหนองไผ่) ม.10 ตำบลไชยวาน อำเภอไชยวาน จังหวัดอุดรธานี 27 สิงหาคม 2563 82