แสดง # 
ชื่อ วันเผยแพร่ ฮิต
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. หมู่ 4 ต.ไชยวาน อ.ไชยวาน จ.อุดรธานี 22 กรกฎาคม 2563 11
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 5 ต.ไชยวาน อ.ไชยวาน จ.อุดรธานี 22 กรกฎาคม 2563 7
ประกาศราคากลางงานก่อสร้างถนน คสล.หมู่ 5 ต.ไชยวาน อ.ไชยวาน จ.อุดรธานี 22 กรกฎาคม 2563 4
ประกาศราคากลางงานก่อสร้างทางระบายน้ำ คสล.หมู่ 4 ต.ไชยวาน อ.ไชยวาน จ.อุดรธานี 22 กรกฎาคม 2563 7
ประกาศผู้ชนะราคาการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อ ซื้อรถบรรทุกติดตั้งเครนไฮดรอลิกค์พร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้า จำนวน 1 คันด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 10 มิถุนายน 2563 14
เอกสารประกาศราคาซื้อด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ 26 พฤษภาคม 2563 23
ประกาศราคาซื้อด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ 26 พฤษภาคม 2563 23
ประกาศราคากลางครุภัณฑ์ยานพาหนะ 26 พฤษภาคม 2563 23
ประกาศแผนการจัดซื้อรถบรรทุกติดตั้งเครนไฮดรอลิกค์พร้อมกระเช้าไฟฟ้า ประจำปี 2563 27 เมษายน 2563 30
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เก้าอี้เลี้ยงขาคาดเอ จำนวน 30 ตัวและโต๊ะพับพลาสติกไฟเบอร์สีขาว จำนวน 10 ตัว ตำบลไชยวาน อำเภอไชยวาน จังหวัดอุดรธานี 26 มีนาคม 2563 51
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซม ถนน คสล(สายรอบหมู่บ้าน) ม.4 ตำบลไชยวาน อำเภอไชยวาน จังหวัดอุดรธานี 20 กุมภาพันธ์ 2563 48
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซม ถนน คสล(สายในหมู่บ้านหน้าบ้านพ่อสมพงษ์) ม.4 ตำบลไชยวาน อำเภอไชยวาน จังหวัดอุดรธานี 20 กุมภาพันธ์ 2563 45
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซม ถนน คสล(สายข้องวัดศรีชมชื่น) ม.4 ตำบลไชยวาน อำเภอไชยวาน จังหวัดอุดรธานี 20 กุมภาพันธ์ 2563 51
ประกาศการเปิดเผยราคากลางและคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ปรับปรุงซ่อมแซมถนน คสล สายในหมู่บ้านหน้าบ้านพ่อสมพงษ์ ม.4 20 กุมภาพันธ์ 2563 46
ประกาศการเปิดเผยราคากลางและคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ปรับปรุงซ่อมแซมถนน คสล สายทางรอบหมู่บ้าน ม.4 20 กุมภาพันธ์ 2563 43
ประกาศการเปิดเผยราคากลางและคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ปรับปรุงซ่อมแซมถนน คสล สายข้างวัดศรีชมชื่น ม.4 20 กุมภาพันธ์ 2563 43
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ ซุ้มเฉลิมพระเกียรติ 06 กุมภาพันธ์ 2563 50
ประกาศร่าง TOR และราคากลาง โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ ซุ้มเฉลิมพระเกียรติ 06 กุมภาพันธ์ 2563 42
ประกาศผู้ชนะราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนดินลูกรัง (สายหนองแวง - หนองเม็ก) หมู่ 15 ตำบลไชยวาน อำเภอไชยวาน จังหวัดอุดรธานี 31 มกราคม 2563 40
ประกาศผู้ชนะราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนดินลูกรัง (สายวัดท่าบ่อถึงห้วยเอเฮ) หมู่ 12 ตำบลไชยวาน อำเภอไชยวาน จังหวัดอุดรธานี 31 มกราคม 2563 38
ประกาศผู้ชนะราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนดินลูกรัง (สายซอยบ้านนายอรงค์การ) หมู่ 8 ตำบลไชยวาน อำเภอไชยวาน จังหวัดอุดรธานี 31 มกราคม 2563 34
ประกาศผู้ชนะราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนดินลูกรัง (สายห้วยอีหน่อม) หมู่ 3 ตำบลไชยวาน อำเภอไชยวาน จังหวัดอุดรธานี 31 มกราคม 2563 46
ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนดินลูกรัง (สายหนองแวง - หนองเม็ก) หมู่ที่ 15 ตำบลไชยวาน อำเภอไชยวาน จังหวัดอุดรธานี 31 มกราคม 2563 37
ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนดินลูกรัง (สายวัดท่าบ่อถึงห้วยเอเฮ) หมู่ที่ 12 ตำบลไชยวาน อำเภอไชยวาน จังหวัดอุดรธานี 31 มกราคม 2563 31
ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนดินลูกรัง (สายซอยบ้านนายอรงค์การ) หมู่ที่ 8 ตำบลไชยวาน อำเภอไชยวาน จังหวัดอุดรธานี 31 มกราคม 2563 30
ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนดินลูกรัง (สายห้วยอีหน่อม) หมู่ที่ 3 ตำบลไชยวาน อำเภอไชยวาน จังหวัดอุดรธานี 31 มกราคม 2563 34
ประกาศผู้ชนะราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนน คสล. (สายหนองแวงไปคำยาง) หมู่ 10 ตำบลไชยวาน อำเภอไชยวาน จังหวัดอุดรธานี 26 ธันวาคม 2562 41
ประกาศผู้ชนะราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน คสล. (สายข้างหนองแวง) หมู่ 15 ตำบลไชยวาน อำเภอไชยวาน จังหวัดอุดรธานี 26 ธันวาคม 2562 38
ประกาศผู้ชนะราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน คสล. (สายรอบหมู่บ้าน) หมู่ 10 ตำบลไชยวาน อำเภอไชยวาน จังหวัดอุดรธานี 26 ธันวาคม 2562 37
ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนคสล. (สายข้างหนองแวง) หมู่ 15 ตำบลไชยวาน อำเภอไชยวาน จังหวัดอุดรธานี 26 ธันวาคม 2562 40