พิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ฯ

S  22831161

     เมื่อวันที่ 3มกราคม 2563 นายรุ่งรัตน์ คำเพชร นายกเทศมนตรีตำบลหนองแวงแก้มหอม จัดพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 โดยมีส่วนราชการ ผู้นำชุมชนและประชาชนเข้าร่วมพิธี ณ อาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลหนองแวงแก้มหอม