ธนาคารขยะ รีไซเคิล

261162 ๑๙๑๑๒๖ 0001

 

     เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2562 ธนาคารขยะรีไซเคิลเทศบาลตำบลหนองแวงแก้มหอม สาขาหมู่ที่ 5 เปิดธนาคารรับฝากขยะรีไซเคิล มีนางนพมาศประจำปี 2562 น.ส ชลธิดา อาจสุรินทร์ สมาชิกธนาคารขยะ มาร่วมกิจกรรมกิจอาสาและนำขยะรีไซเคิลมาฝากและให้เกียรติมอบถังขยะเปียกให้กับสมาชิกรายใหม่