เทศกาล วันลอยกระทง

16112019 ๑๙๑๑๑๗ 0049

 

     วันที่ 11 พฤศจิกายน 2562 ทต.หนองแวงแก้มหอม จัดโครงการสืบสานวัฒนธรรมไทย ประเพณีลอยกระทง โดยนายเกียรติอุดม เมนะสวัสดิ์ อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เป็นประธานเปิดงาน และนายรุ่งรัตน์ คำเพชร นายกเทศมนตรี

กล่าวรายงาน มีการประกวดนางนพมาศและประกวดกระทงสวยงาม พร้อมการแสดงของชุมชนในพื้นที่