กิจกรรม เข้าแถวเคารพธงชาติ

131062 ๑๙๑๐๑๓ 0006

     วันจันทร์ที่ 7 ตุลาคม 2562 ทต.หนองแวงแก้มหอม โดยนายรุ่งรัตน์ คำเพชร นายกเทศมนตรี นายศักดิ์สิทธิ์ วรรณพุฒ ประธานสภา และนายพิมล อรรคคำ ปลัดเทศบาล พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลและพนักงานเทศบาล เข้าแถวเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระและกล่าวคำปฎิญาณ ก่อนแยกย้ายปฎิบัติหน้าที่