โครงการถวายเทียนพรรษาและพาพนักงานเข้าวัดฟังธรรมในช่วงเข้าพรรษา

15962 ๑๙๐๙๒๓ 0002

        วันที่ 13 กันยายน 2562 นายรุ่งรัตน์ คำเพชร นายกเทศมนตรี และนายพิมล อรรคคำ ปลัดเทศบาล นำคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลและพนักงานเทศบาล ทอดถวายเทียนพรรษา ณ วัดศิริวรรณ บ้านคำยาง ต.ไชยวาน อ.ไชยวาน