ประเพณี "บุญบั้งไฟ" 2562

4662 ๑๙๐๖๐๔ 0029

 

     เมื่อ วันที่ 31 พ.ค 2562 - 1 มิ.ย 2562 ทต.หนองแวงแก้มหอมจัดทำโครงการประเพณีบุญบั้งไฟ ประจำปี 2562 โดยนายอรรถพล พันธุศาสตร์ นายอำเภอไชยวาน เป็นประธานเปิดงาน และนายรุ่งรัตน์ คำเพชร นายกเทศมนตรี กล่าวรายงาน