การเปิดประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 1

443002

 

        เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2564 สภาเทศบาลตำบลหนองแวงแก้มหอม เปิดประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2564 เพื่อให้นายกเทศมนตรีแถลงนโยบายก่อนเข้ารับตำแหน่ง พร้อมนี้ได้ลงนามส่งมอบงานในตำแหน่งนายกเทศมนตรี โดยนายพิมล อรรคคำ ปลัดเทศบาล ผู้มอบ นายโกมล พินิจมนตรี นายกเทศมนตรี ผู้รับมอบ