ร่วมกันทำความสะอาด

ทำความสะอาด ๑๙๐๕๑๗ 0011

 

     ทต.หนองแวงแก้มหอม โดยนายรุ่งรัตน์ คำเพชร นายกเทศมนตรี และนายพิมล อรรคคำ ปลัดเทศบาล พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล พนักงานจ้างและประชาชนบ้านหนองแวง หมู่ที่ 5 ร่วมกันทำความสะอาดเก็บขยะสองข้าง เพื่อเฉลิมพระเกียรติในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก