มอบเจลแอลกอฮอล์

163090

     เมื่อวันที่ 14 เมษายน 2563 กองทุนหลักประกันสุขภาพในท้องถิ่น ทต.หนองแวงแก้มหอม ร่วมกับเทศบาลตำบลหนองแวงแก้มหอม โดยนายรุ่งรัตน์ คำเพชร ประธานกรรมการกองทุนฯ พร้อมด้วยคณะกรรมการ ได้นำเจลแอลกอฮอล์ จำนวน 200 ลิตร ไปมอบให้ผู้นำหมู่บ้านในเขตพื้นที่ทั้ง 7 หมู่บ้าน จำนวน 1,078 ครัวเรือน เพื่อใช้สำหรับล้างมือเพื่อป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนา 2019