กิจกรรม วันเด็ก 2563

15163 ๒๐๐๑๑๕ 0001

     เมื่อวันเสาร์ที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๓ ทต.หนองแวงแก้มหอม จัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๓ โดยนายรุ่งรัตน์ คำเพชร นายกเทศมนตรี เป็นประธานเปิดงาน และนายพิมล อรรคคำ ปลัดเทศบาล กล่าวรายงาน มีเด็ก เยาวชน และผู้ปกครองในพื้นที่เข้าร่วมงานชมการละเล่น การแสดง การตอบปัญหา การวาดภาพและกิจกรรมอื่นๆอีกมากมาย