ประกาศวันสอบบุคคลเพื่อเลือกสรรและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง

   ประกาศวันสอบบุคคลเพื่อเลือกสรรและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง