ประกาศรูปแบบการแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองแวงแก้มหอม พร้อมแผนที่รูปแบบการแบ่งเขตเลือกตั้ง

ประกาศแบงเขต ทต.หนองแวงแกมหอม Page 1

ประกาศแบงเขต ทต.หนองแวงแกมหอม Page 2

ประกาศแบงเขต ทต.หนองแวงแกมหอม Page 3

ประกาศแบงเขต ทต.หนองแวงแกมหอม Page 4

ประกาศแบงเขต ทต.หนองแวงแกมหอม Page 4

ประกาศแบงเขต ทต.หนองแวงแกมหอม Page 5