แสดง # 
ชื่อ วันที่สร้าง ฮิต
ประกาศ ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) ประจำปี 2563 16 มิถุนายน 2564 4
ประกาศ บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ภ.ด.ส.3และ4) ประจำปี 2563 16 มิถุนายน 2564 4
ประกาศ ผลการเลือกตั้ง 08 พฤษภาคม 2564 27
ร่วมตอบแบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชน 19 เมษายน 2564 29
24 มีนาคม 2564 กิจกรรม รณรงค์ ประชาสัมพันธ์ การเลือกตั้ง 27 มีนาคม 2564 39
23 มีนาคม 2564 จัดกิจกรรม รณรงค์ ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้ง 27 มีนาคม 2564 42
ประกาศ บัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้ง นายกเทศมนตรีตำบลหนองแวงแก้มหอม อำเภอไชยวาน จังหวัดอุดรธานี 24 กุมภาพันธ์ 2564 79
รายงานการเงินประจำปี 2563 03 กุมภาพันธ์ 2564 54
ประกาศรายงานงบแสดงฐานะทางการเงินและงบประกอบอื่นๆประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 25 ธันวาคม 2563 72
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 01 ธันวาคม 2563 212
ประกาศวันสอบบุคคลเพื่อเลือกสรรและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 17 พฤศจิกายน 2563 204
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหา 13 พฤศจิกายน 2563 214
ประกาศเรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 26 ตุลาคม 2563 354
วารสาร กิจกรรมภารกิจพิชิตขยะ 01 สิงหาคม 2563 141
ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษี ประจำปี พ.ศ. 2563 27 กรกฎาคม 2563 113
กิจกรรม ร่วมทำความสะอาด 27 กุมภาพันธ์ 2563 145
กองการศึกษา แข่งกีฬาต้านยาเสพติด 27 กุมภาพันธ์ 2563 141
แนวทาง แบ่งเขตเลือกตั้ง แบบที่ 3 27 กุมภาพันธ์ 2563 151
แนวทาง แบ่งเขตเลือกตั้ง แบบที่ 2 27 กุมภาพันธ์ 2563 160
แนวทาง แบ่งเขตเลือกตั้ง แบบที่ 1 27 กุมภาพันธ์ 2563 163
ประกาศรูปแบบการแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองแวงแก้มหอม พร้อมแผนที่รูปแบบการแบ่งเขตเลือกตั้ง 27 กุมภาพันธ์ 2563 158
ประกาศ รับสมัครงาน 01 กุมภาพันธ์ 2563 376