จดหมายขาวภาษ 2565 new

ทานนายกฯ

นายโกมล  พินิจมนตรี
นายกเทศมนตรีตำบลหนองแวงแก้มหอม
โทร. 080-011-6907

โกมล   พินิจมนตรี

กรมควบคมโรค

เวลาขณะนี้...

  • slide-2
  • slide-3

E-Mail ทต.หนองแวงแก้มหอม จ.อุดรธานี
saraban@nongwaengkamhom.go.th

เนื้อหาที่มีการเผยแพร่ล่าสุด ...

pic-22

นายพิมล  อรรคคำ
ปลัดเทศบาลตำบลหนองแวงแก้มหอม

ปาย คลงขอมลนำแหงชาต

แผนพฒนาทองถน1

งบประมาณรายจายประจำป

มาตรฐานหรอคมอการปฏบตงาน1

แผนปฏบตราชการ1

คมอประชาชน1

เทศบญญต1

สถิติจำนวนผู้เยี่ยมชม...

076185
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
รวม (11-5-2562)
60
126
60
75315
2930
4328
76185

Your IP: 3.89.204.127
Server Time: 2021-11-28 09:50:34

ปาย facebook fanpage ทำใหม

ปาย วารสาร ประชาสมพนธ

ปาย ประกาศ หนงสอราชการ ตาง ๆ ทำใหม

ปาย ประกาศ สอบราคา จดซอ - จดจาง ใหม

ปาย ขาว ประชาสมพนธ ใหม หนองแวง

ประกาศผชนะ e-GP

กรมบัญชีกลาง

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างล่าสุด

ปาย ขาว กจกรรม ทำใหม

 


Udon Local

 

gif MOIgif DLA     gif letter DLA

gif LPDI     gif letter LPDINews Sanookgif perdsorb

gif google